Hesselagergård

Hesselagergård er et, socialpædagogiske opholdssted med tilhørende bestyrelse.

Om osKontakt os

Om os…

Hesselagergaard er et fondsdrevet, socialt pædagogisk opholdssted med tilhørende bestyrelse.

Godkendt efter: Serviceloven § 66 – samt  Serviceloven § 107

Vi har plads til 8 beboere. Pt. er der en ledig plads.

Ydelser

Ydelser…

Hesselagergaard modtager børn og unge som er omsorgssvigtet med:

  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse

Vi arbejder med børn som mangler tillid til voksne og omgivelserne og hermed betydelige ”jeg” svage, desuden modtager vi også sent udviklede børn af begge køn

Værdigrundlag…

Hesselagergaard har synlige og tydelige værdier, som afspejler sig i selve institutionen.

Således at både medarbejder, ledelse, børn/unge samt samarbejdspartner er integrerede dele af værdierne.