Om os

 

 

Historien bag

Fonden Hesselagergård etableres på Hesselagergård, der er en 4 længet landbrugsejendom beliggende på adressen:

Strib Landevej 89, 5500 Middelfart.

Ejendommen har et jordtillæggende på 3 tdr. land i åbne naturskønne omgivelser og i en afstand fra Odense på ca. 4o km. Ejendommen er beliggende tæt på skov og strand. Ejendommen består af et renoveret stuehus med udnyttet tagetage. I stueetagen er der stort køkken al-rum, stor stue, 3 værelser, badeværelse, entre med opgang til 1. sal.
I en del af stuehuset er der bryggers med skabsplads, stort badeværelse med spa og teknikrum. Tagetagen indeholder opgang og repos, 5 værelser. Samt disponibelt rum til toilet.

I en sidebygning er der bryggers med vaskemaskine og opgang til 1. sal, hvor der er køkken i åben forbin-delse med spiseplads og opholdsstue, soveværelse og badeværelse. I samme bygning er der endvidere værelse med egen indgang, tekøkken og badeværelse.

Tæt afstand til

Kommuneskole

Heldagsskole

Daginstitutioner

Svømmehal

Sportshal

Lokal sejlklub

Boldbaner

Rideklub

Spejdergrupper

Gymnastikforeninger

DIV GODKENDELSER:

Serviceloven § 66

  • 66 Anbringelsessteder for børn og unge kan være

1) almene plejefamilier,

2) forstærkede plejefamilier,

3) specialiserede plejefamilier,

4) netværksplejefamilier,

5) egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder,

6) opholdssteder for børn og unge,

7) døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger, eller

8) pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan træffes afgørelse om anbringelse af børn og unge efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 eller 7, eller efter § 19, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet i et anbringelsessted, at anbringelsesstedet er godkendt efter § 66 b, stk. 1, § 66 e, stk. 1, eller § 66 f, stk. 1, eller efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Stk. 3. Døgninstitutioner kan oprettes og drives af kommuner, jf. § 4, eller af regioner, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 og 4, og stk. 7, eller som selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen eller regionsrådet indgår aftale med.

 

Serviceloven § 107

  • 107 Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.