Vi tilbyder

Målsætning/udvikling

En visitation til Hesselagergård foregår igennem vores vistationsteam i Opholdssteder.dk. Tamet går ind i en visitationsproces med den anbringendemyndighed. Anbringes barnet/Den unge hos Hesslagergård arbejder vi løbende med handleplanen, indsatsmål/delmål således at disse er målrette det enkelte barn/den unge.

Dokumentation

Hvert barn har sin udviklingsplan, som er synlig for alle medarbejdere og bliver løbende gennemgået på personalemøder.

På Hesselagergård arbejdes der altid målrettet ud fra handleplanen. Efterhånden som barnet/den unge falder til, tilrettet indsatsmålene/ delmålene, det vil sige at der altid er solide og bæredygtige mål, der sikrer en god stabil og tryk udvikling, som er tilpasset barnet/den unges udviklingstrin.

At skabe stabilitet i barnets/den unges relationer til voksne, forældre og andre unge på og uden for opholdsstedet.
At støtte barnet/den unge ift. drømme og ønsker for deres liv.
At skabe kontinuitet, trykke og forudsigelige rammer på opholdsstedet.
At skabe den for nødende tryghed for barnet/ den unge, så de tør afprøve ny tiltag og gøre deres egne erfaringer ift. ønsker og drømme for deres fremtid

Faglighed:

På Hesselagergård sikker vi at personalet bisidder høj faglighed/kompetence. Således at alle medarbejder er uddannet og har gennemgået forskellige former for efteruddannelse.

I øjeblikket er vi alle på Hesselagergård igennem en efteruddannelse vedr. Inkluderende kommunikation/ konflikthåndtering.

På Hesselagergård modtager det faste personale alle supervision af vores tilknyttede psykologer hos Opholdssteder.dk, ligesom der også afholdes temadage med fagligt indhold.

Botilbud/fysiske rammer

Såvel ledelse som personale, drager omsorg for at hjælpe barnet/den unge med at indrette sig, i den indledende fase, så værelset opleves som et rart sted at være.

Der arbejdes altid med udgangspunkt i barnets/ den unges behov, ligesom der arbejdes med udvikling af færdigheder. Der opleves en synlighed og tydelig struktur som skaber overskuelighed i barnets/den unges verden, og med dette en tryg base.

Skoletilbud
Opholdsstedet Hesselagergård samarbejder med forskellige skoler herunder Heldagsskolen Lærkeskolen, som har specialiseret sig i børn og unge med særlige behov.

Udover dette samarbejder vi med de kommunale skoletilbud, herunder både specialskole og folkeskolerne

Tæt afstand til

Kommuneskole

Heldagsskole

Daginstitutioner

Svømmehal

Sportshal

Lokal sejlklub

Boldbaner

Rideklub

Spejdergrupper

Gymnastikforeninger